คุณสมบัติและจุดเด่น ของ เตาแก๊ส Happy Gas

  • ให้ความร้อนสูง
  • สามารถทำความสะอาดเองได้ตลอดอายุการใช้งาน
  • มีวงแหวนกันความร้อนสูญเสียด้านข้าง วงแหวนบังคับเปลวไฟให้ขึ้นสู่ภาชนะ
  • แรง
  • เผาไหม้หมดจด ลดคราบเขม่าไฟ บนภาชนะ
  • หัวเตาปรับระดับความสูงต่ำได้

ประโยชน์ที่ได้รับ 10 ประการดังนี้
1. ลดการใช้ LPG 6. ช่วยให้เกิดการจ้างงานในประเทศ
2. ลดการนำเข้าพลังงาน 7. สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้
3. ลดต้นทุนการผลิต 8. สามารถส่งออกนำเงินตราเข้าประเทศได้
4. ลดมลภาวะ 9. อุปกรณ์การผลิตทุกชิ้นสามารถรีไซเคิลได้
5. ช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงาน 10. อุปกรณ์การผลิตทุกชิ้นเป็นวัตถุดิบภายในประเทศทั้งสิ้น


  บทสรุป
เตาประหยัดแก๊ส แฮปปี้แก๊สถูกออกแบบให้มีวงแหวนที่ครอบฝาเตาสามารถเก็บความร้อนไม่ให้กระจายออกด้านข้าง บังคับเปลวไฟให้พุ่งขึ้นสู่ภาชนะ ทำให้ไม่สูญเสียความร้อน ลดอัตราการใช้แก๊สลงได้ ซึ่งเตาตลาดทั่วไปไม่มีวงแหวนดังกล่าว