ผู้ผลิต :
บริษัท ธนายง อุตสาหกรรม จำกัด

47/504 ม.6 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทรศัพท์ : 02-8795229-30 แฟกซ์ : 02-8795231