ดาวน์โหลด โบรชัวร์ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์แม่ทองต่อพ่อประหยัด
    ใช้หม้อขนาด 20-30 cm. หรือ 8-12 นิ้ว

ประสิทธิภาพเชิงความร้อนและ
ปริมาณไอเสียที่ปลดปล่อย
Free flame & Impinging flame ผลการทดสอบเตาแก๊ส
หุงต้มความดันสูง
ผลทดสอบเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
       
กว้าง ยาว สูง น้ำหนัก น้ำหนักกล่อง น้ำหนัก รวมกล่อง
11 นิ้ว (28 ซ.ม) 16 นิ้ว (40 ซ.ม) 4 นิ้ว (10 ซ.ม) 5.6 กก. 0.46 กก. 6.28 กก.
 1,950 บาท / หน่วย


    ใช้หม้อขนาด 35-40 cm. หรือ 14-16 นิ้ว

กว้าง ยาว สูง น้ำหนัก
12 นิ้ว
(30 ซ.ม)
18 นิ้ว
(46 ซ.ม)
6 นิ้ว
(16 ซ.ม)
10.19 กก.
น้ำหนักกล่อง 0.73 กก. น้ำหนักรวม 10.92 กก.

 2,400 บาท / หน่วย


    ใช้หม้อขนาด 45-60 cm. หรือ 18-24 นิ้ว

กว้าง ยาว สูง น้ำหนัก
12 นิ้ว
(30 ซ.ม)
21 นิ้ว
(54 ซ.ม)
6 นิ้ว
(16 ซ.ม)
10.2 กก.
น้ำหนักกล่อง 0.87 กก. น้ำหนักรวม 11.34 กก.

 2,500 บาท / หน่วย
     

    สำหรับใส่เข้าใต้เตาลึกๆ
กว้าง ยาว สูง น้ำหนัก
7 นิ้ว
(18 ซ.ม)
23 นิ้ว
(58 ซ.ม)
3.5 นิ้ว
(9 ซ.ม)
7.5 กก.
น้ำหนักกล่อง 0.67 กก. น้ำหนักรวม 8.68 กก.

 2,800 บาท / หน่วย
 

    ใช้หม้อขนาด 70-130 cm. หรือ 28-52 นิ้ว
กว้าง ยาว สูง น้ำหนัก
10 นิ้ว
(26 ซ.ม)
26 นิ้ว
(66 ซ.ม)
4 นิ้ว
(10 ซ.ม)
13.5 กก.
น้ำหนักกล่อง 0.83 กก. น้ำหนักรวม 14.28 กก.

 3,400 บาท / หน่วย
   

ติดต่อเรา โทร. 02-8795229-30