หลักการทำงาน
เครื่องปรับอากาศเดิม

คอมเพรสเซอร์ ทำหน้าที่ดูดและอัดสารทำความเย็น เพื่อเพิ่มความดันและอุณหภูมิของน้ำยา แล้วส่งต่อเข้าคอยล์ร้อน น้ำยาจะไหลผ่านแผงคอยล์ร้อนที่อุณหภูมิลดลง (ความดันคงที่) จากนั้นจะถูกส่งต่อให้อุปกรณ์ลดความดัน น้ำยาที่ไหลผ่านอุปกรณ์ลดความดันจะมีความดัน และอุณหภูมิที่ต่ำมากแล้วไหลเข้าสู่คอยล์เย็น จากนั้นน้ำยาจะไหลวนผ่านแผงคอยล์เย็น โดยมีพัดลมเป่า เพื่อช่วยดูดซับความร้อนจากภายในห้องเพื่อทำให้อุณหภูมิห้องลดลง ซึ่งทำให้น้ำยาที่ออกจากคอยล์เย็นมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น (ความดันคงที่) จากนั้นจะถูกส่งกลับเข้าคอมเพรสเซอร์ เพื่อทำการหมุนเวียนน้ำยาต่อไป
หลักการทำงาน Happy Air
Happy Air เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศได้ 11.94% และสามารถ ใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศแยกส่วน (Split type) ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้งเก่าและใหม่ โดยแฮปปี้ แอร์ ใช้น้ำเย็นที่เกิดจากการควบแน่นที่คอยล์เย็น มาใช้ระบายความร้อนของสารทำความเย็นที่คอนเดนเซอร์ เพื่อให้สามารถควบแน่นได้ในปริมาณที่สูงขึ้นกว่าการใช้อากาศระบายความร้อนอย่างเดียว ซึ่งก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงจากการใช้เครื่องปรับอากาศได้ เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ทำงานลดลง ปกติการทำน้ำเย็นจะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่น้ำเย็นที่ใช้นี้ได้มาฟรี เพราะเป็นผลพลอยได้ของการ ใช้เครื่องปรับอากาศ


วัตถุประสงค์
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการดำรง ชีพสูง รายได้ค่อนข้างน้อยเครื่องปรับอากาศนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตส่วนหนึ่งไปแล้ว และค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศคิดเป็นสัดส่วน 60% และค่าไฟฟ้าพื้นฐาน 40% เราจึง ค้นคว้าวิธีประหยัดค่าไฟในการใช้เครื่องปรับอากาศลง ซึ่งมีผลทำให้ประหยัดเงินในกระเป๋าประชาชน ประหยัดพลังงาน ของประเทศชาติ

ประโยชน์ที่ได้รับ
ประหยัดพลังงานทั้งในครัวเรือน และประเทศชาติ , ทำให้ใช้เครื่องปรับอากาศได้นานขึ้น, คุ้มทุนเร็ว ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน, อายุการใช้งานยาวนาน, สามารถผลิตส่งขายต่างประเทศนำเงินตราเข้าประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย, อุปกรณ์การผลิตทุกชิ้นผลิตขึ้นประเทศไทย, เกิดการจ้างแรงงานภายในประเทศ, อุปกรณ์การผลิตสามารถรีไซเคิลได้รายงานผลการวิเคราะห์อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า (แอร์)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ วันที่ 22-23 เมษายน 2556
เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000  บีทียู ยี่ห้อ TASAKI  อุณหภูมิ  25 องศา

ภาพกิจกรรมต่างๆ


รวมภาพติดตั้งดาวน์โหลดโบร์ชัวร์

 

ติดต่อเรา โทร. 02-8795229-30