ที่บังลมเครื่องปรับอากาศ
บังคับ ทิศทางลมร้อน ปรับขึ้น-ลง ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ที่จำกัด พื้นที่แคบที่มีคนผ่านไปมา,
หรือติดตั้งไว้กับพื้น ใช้ได้กับแอร์ 9000-60000 BTUติดต่อเรา โทร. 02-8795229-30