ปั๊มน้ำแบบเคลื่อนที่ได้แบบใช้ดีซีมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
Portable Water Pump with Brushless DC motor


 เกษตรกรจำเป็นต้องใช้น้ำรดแปลงเกษตร แต่บางครั้งสวนเกษตรอาจอยู่ไกล และไฟฟ่าไปไม่ถึง หลายๆ คนจะเป็นต้องใช้ เครื่องยนต์น้ำมันดีเซล กับปั๊มน้ำช่วยสูบน้ำในแหล่งน้ำไปใช้รดน้ำต้นไม้ แต่อย่างไรก็ดี เครื่องยนต์ดีเซลมีค่าใช้จ่ายน้ำมัน ดีเซล และค่าบำรุงรักษา ที่ค่อนข้างสูง และยังมีกลิ่นท่อไอเสีย และเสียงดังอีกด้วยเกษตรกรบางท่านใช้ไฟบ้าน 220V แต่ต้องเดินสายไปไกลมากและมีโอกาสที่ไฟฟ้ารั่วอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ปั๊มน้ำพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ทำหน้าที่ดูดน้ำเพื่อการเกษตรและอื่นๆ เช่นเดียวกับปั๊มแบบใช้เครื่องยนต์ดีเซล แต่ปั๊มชนิดนี้ใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานไฟฟ้า หลักในการทำงานหรืออาจใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงอื่นๆได้ แบตเตอรี่สามารถถอดเปลี่ยนและนำไปชาร์จใหม่ได้

ปั๊มน้ำพลังงานไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้ เหมาะสำหรับการใช้งานด้าน การเกษตร หรือ งานอเนกประสงค์ เช่น สูบน้ำเพื่อ การเกษตร ฉีดรดน้ำต้นไม้ ต่อสปริงเกอร์รดน้ำ รดน้ำแบบน้ำหยด วิดบ่อน้ำ สูบน้ำเข้าบ่อ บรรเทาสาธารณะภัย ต่อท่อสำหรับ ทำน้ำวนเลี้ยงปลา เติมอากาศในน้ำเลี้ยงปลา ผสมปุ๋ยยาฆ่าแมลง รดน้ำต้นไม้ ทำระบบสำรองให้อากาศสำหรับ บ่อกุ้งบ่อปลา ฯลฯ สามารถเคลื่อนที่ไปยังสภาพพื้นที่ในการเกษตร เช่น คันนา สวน บ่อน้ำ หรือพื้นที่ที่ต้องการได้ หรือ สามารถนำมาใช้งานในบ้านได้

ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์นี้คือ สามารถทำงานปั๊มน้ำต่อเนื่องได้ทั้งกลางวันและกลางคืน หรือนำไปใช้ในที่ที่อยู่ห่างจาก สายไฟหลัก แต่สามารถเข็นเก็บได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เข็นเคลื่อนย้ายสะดวก ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขณะทำงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้งานง่าย ปั๊มน้ำนี้ เมื่อใช้แบตเตอรี่ในตัวสามารถใช้งาน ได้ต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง สูบน้ำได้ชั่วโมงละ 1,500-3,500 ลิตร/ชั่วโมง ใช้กับท่อ 1 นิ้ว ปรับความแรงปริมาณน้ำได้ สูบน้ำลึก 8 เมตร ขึ้นสูง 30 เมตร ต่อท่อยาว 150 เมตร ค่าไฟชาร์จแบต 3 บาทต่อครั้ง แบตเตอรี่ถอดชาร์จได้ก็ได้ต่อโซล่าเซลล์ก็ได้ ใช้เวลาในการชาร์จ 8 ชั่วโมง นำไปติดตั้งถาวรได้ ต่อพ่วงระบบโซล่าเซลล์ได้พลังงานและค่าเสื่อมราคาแบตเตอรี่ คิดเป็น 9000 ลิตร ค่าไฟฟ้า 17 บาท หรือ จ่ายเงิน 1 บาท เพื่อสูบน้ำ 530 ลิตร

คุณสมบัติ

 • ประหยัด ชาร์จไฟครั้งละ 5 บาท ค่าเสื่อมแบตเตอรี่วันละ 12 บาท ตกวันละ 17 บาท
 • ประหยัดกว่าการใช้น้ำมัน ไม่เติมน้ำมันเครื่อง ไส้กรอง
 • ใช้ต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง สำหรับรุ่น 3000 ลิตร/ชั่วโมง และ 6 ชั่วโมง สำหรับรุ่น 1500 ลิตร/ชั่วโมง
 • เงียบ ไม่มีควัน ไม่มีไอเสีย
 • เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ เข็นเก็บป้องกันขโมยได้
 • ปรับความเร็วรอบมอเตอร์เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำตามต้องการแล้วล็อกความเร็วรอบมอเตอร์ได้
 • เชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์ได้
 • บำรุงรักษาง่าย อะไหล่หาได้ตามท้องตลาด คุณสมบัติ
 • ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด ลิเทียม และโซล่าเซลล์
 • ใช้มอเตอร์ไร้แปรงถ่านประสิทธิภาพสูง (90%)
 • บำรุงรักษาง่าย
 • ใช้ปั๊มน้ำขนาดหนึ่งนิ้ว ดูดลึก 8 เมตร ส่งน้ำได้สูง 30 เมตร ส่งน้ำไกล 150 เมตร ขนาด 1500 ลิตร/ใช้งานต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง หรือ ขนาด 3000 ลิตร/ใช้งานต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง
 • ต่อโซล่าเซลได้ ทำงานได้ตลอดเวลาตราบที่มีแสงแดด

ส่วนประกอบ
ปั๊มน้ำแบบชักขนาด 1 นิ้ว, มอเตอร์ขับ, ชุดควบคุม, ชุดคันเร่งและล็อกความเร็ว, โครงสร้างเหล็ก, แบตเตอรี่ 48V16Ah และ ชาร์จเจอร์

 


ติดต่อเรา โทร. 02-8795229-30