ผู้ผลิตหัวเตาประหยัดแก๊ส

  รับติดตั้งระบบแก๊สด้วยระบบมาตรฐาน

เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันพลังงานเชื้อเพลิงรวมทั้งแก๊สมีราคาสูงขึ้นมาก ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าประดิษฐ์และคิดค้นเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง ชนิดแรงดันสูง ที่มีประสิทธิภาพการใช้งานสูง ปล่อยมลพิษตำไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญอย่างยิ่งข้าพเจ้าไม่ได้ละเลยในการปรับปรุงพัฒนาเตาแก๊สให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา จะได้มีประสิทธิภาพที่ดีสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้